• Filozofia

Dianetyka – nazwa pochodzi od greckiego dia ‘przez, poprzez’ oraz noos ‘umysł’, a więc oznacza ona tyle co „poprzez umysł” lub „poprzez myśl”.

Scjentologia – jest pochodzenia łacińskiego – scio, które oznacza „wiedzę w pełnym tego słowa znaczeniu” oraz z greckiego „Logos” , co oznacza „zgłębianie wiedzy, uczenie się, studiowanie”. Scjentologia jest filozofią stosowaną.

Filozofia jest tym, co pomaga ci pokonać najtrudniejsze przeszkody życia.

Filozofia z definicji oznacza dążenie do wiedzy. Filozofia to wiedza na temat przyczyn i praw wszystkich rzeczy. Filozofia stosowana to taka, która ma do czynienia z działaniem i akcją. Taka, która ma zastosowanie w życiu. Filozofia stosowana nie jest wiedzą wyłącznie teoretyczną, ale taką, która stosując teorię, pomaga nam zmienić nasze życie na lepsze

Istota duchowa

Chyba każdy zadaje takie pytania:

Jaka jest istota człowieka?
Co go motywuje?
Co powoduje, że jest on ludzki, a co sprawia, że staje się nieludzki?
Co stanowi o jego indywidualności?
Czy człowiek jest tylko sumą swoich doświadczeń?
Czy świadome istnienie jest tylko iluzją?
Czy każdy impuls ostatecznie oparty jest na doświadczeniu?

Założenie, że duchowa część człowieka pochodzi z jego fizyczności i jest od niej uzależniona spowodowało wiele zamieszania i nie było ostatecznie potwierdzone.

Oczywiście cechy, które tworzą osobę i jego indywidualność pochodzą ze źródła, którego nie możemy spostrzec w fizyczny sposób; nie możemy widzieć, powąchać albo jego czuć.
Można to nazwać jakkolwiek: duch, duchowa istota, dusza, psychika, indywidualność albo jeszcze inaczej – wszystko to są nazwy lub synonimy zjawiska, którego natura może być nazwana jako „JA”

Przez doświadczenia albo edukację to „JA” może zostać wzmocnione, osłabione albo nawet pozornie znika – ale zawsze jest. Ta zagadkowość duszy zawsze była inspiracją dla poetów i mistyków, ale również może zostać spostrzeżona przez każdą wrażliwą istotę.

W Scjentologii uważamy człowieka za duchową istotę, nie jako ciało albo umysł.

Duchową istotę – nazywamy „thetan” – posiada ona ciało i używa go jako sposobu, by funkcjonować w fizycznym wszechświecie.

Człowiek jest indywidualnym duchowym Bytem wraz z specjalnymi zdolnościami, zależy on od zewnętrznych wpływów i często w znacznym stopniu jest tworzony przez swoje doświadczenia.

Człowiek jako całość jest połączeniem wszystkich tych czynników, zmieszanych z sobą, które tworzą jego indywidualność.

Wszystkie najbardziej twórcze systemy czy precyzyjne komputery potrafiące przekalkulować ludzkie zachowania pozostaną całkowicie bezradne i niezdolne do dokonywania aktów twórczych bez inteligentnego myślenia o sobie jako istocie „JA”

Nigdy nie będzie maszyny albo systemu, który może dokonywać takiej samokontroli jak inteligentna istota duchowa. I tylko duchowa istota ma możność troszczyć się o ŻYWE relacje w stosunku do osób i rzeczy.

Podczas ostatnich dekad zmieniało się podejście naukowców do fenomenu duchowej ludzkiej istoty. Doktorzy medycyny tacy jak Raymond Moody i Elisabeth Kübler – Ross udowodnili na podstawie swoich badań przeprowadzonych z ludźmi znajdującymi się blisko śmierci, że człowiek zdecydowanie jest duchowym bytem, mogącym uświadamiać i gromadzić wszystkie doświadczenia.

Na tysiącach osób było jasno pokazane, że po opuszczeniu swoich ciał doświadczyli oni siebie samych jako duchowych istot jak również odnaleźli swoje zdolności, by ku naszemu pełnemu zaskoczeniu powiedzieć: Komunikacja była w pełni wolna i nie związana prawami przestrzeni i czasu, telepatyczne zdolności zostały bardzo uwydatnione. Osoby te mogłyby dokładnie opowiedzieć wszystkie okoliczności ich stanu bliskiego śmierci.
Ten ostatni fakt obala postulat wielu doktorów medycyny, że doświadczenia bliskie śmierci są zwykłymi halucynacjami, spowodowanymi przez brak tlenu w mózgu.

Człowiek nie jest tylko sumą swoich genów, nie jest również ciałem czy zwykłym skutkiem socjalizacji. Wszystkie te rzeczy odgrywają ogromną rolę w życiu, ale główna rola jest zagrana przez Ciebie: „JA” jako indywidualny byt.

Chociaż nie zawsze wydaje się to oczywiste, to każdy odczuwa wewnętrzne pragnienie, by odkryć, kim on właściwie jest.

Czym jest jego prawdziwa Istota.

I jest to cecha każdego człowieka:

Chce doświadczać, uczyć się na podstawie swoich działań i ulepszać jakość swojego istnienia.

Motywacja do życia

Czy pojawiły się kiedyś u Ciebie takie pytania?

  • Czy moja praca jest wystarczająco dobra?
  • Czy jestem egoistyczny kiedy nie chcę pracować w nadgodzinach?
  • Jak mogę pomóc moim dzieciom zrobić ich pracę domową?
  • Czy moja żona nadal mnie kocha?
  • Czy mój mąż nadal zachowuje wierność?
  • Dlaczego tak wielu ludzi, jak również natura i środowisko, zostały położone na całopalnym stosie tylko dla osiągnięcia władzy i korzyści?
  • Dlaczego mąż mojej przyjaciółki jest taki złośliwy w stosunku do niej?
  • Dlaczego zawsze jestem rozgniewany będąc świadkiem niesprawiedliwości? 

Te i podobne pytania są często zadawane przez każdego mężczyznę, kobietę i dziecko. 

DLACZEGO te rzeczy aż tak głęboko nas dotykają? 

Umysł

Czy pamiętasz swoje ostatnie wakacje?
Co tam widziałeś?
Jak czułeś się podczas wakacji?

Gdzie spojrzałeś kiedy myślałeś o tym? Prawdopodobnie skierowałeś uwagę na jakąś części przestrzeni wokół siebie i oglądnąłeś obraz swoich wakacji, prawda? Magazynem przechowującym twoją pamięć i twoje obrazy, twoje myśli i emocje jest twój umysł.

Umysł jest siecią obrazów, które zostały zrobione w czasie życia osoby i są przez nią utrzymywane. Umysł permanentnie gromadzi i zarządza tymi zapisami i używa ich, w celu wyciągnięcia wniosków dotyczące aktualnych problemów. Umysł łatwo można opisać korzystając z terminologii komputerowej. Widocznie to nie przypadek, że nowoczesne komputery mają podobną strukturę do czegoś czego używamy, ponieważ ich funkcje mają podobieństwa do naszych umysłów – ale umysł jest o wiele bardziej złożonym mechanizmem.

Umysł ma jeszcze kilka części, które rozpatrzymy: DALEJ ->>>

Dianetyka zajmuje się zagadnieniami związanymi z osiągnięciem zdrowia, szczęścia i wolności.
Pomaga nam uwolnić się od wszystkiego, co naraża nas na utratę zdrowia lub utrzymuje nas w stanie choroby.
Po zastosowaniu technik dianetycznych czujemy się dobrze, jesteśmy szczęśliwi i wolni od schorzeń psychosomatycznych.

Techniki dianetyki wspaniale sobie radzą z różnymi niepożądanymi stanami emocjonalnymi typu lęk, strach, złość, niepewność itp

W zakresie dianetyki oferujemy kurs dianetyczny, który uczy jak ona działa oraz audyting dianetyczny.

Czytaj dalej …

Scjentologia przeznaczona jest dla utalentowanych i zdolnych osób, które chcą nabyć jeszcze więcej zdolności.

Zgodnie z zasadą Scjentologii interesuje nas to, żeby ludzie osiągali sukcesy i cieszyli się powodzeniem.
Nasz sukces zależy od tego, jakie są nasze umiejętności radzenia sobie z naszym światem.
Żeby funkcjonować w świecie fizycznym, musimy umieć kreować, myśleć oraz tworzyć we własnym świecie. Nasze sukcesy w świecie fizycznym są wprost proporcjonalne do tego, na ile umiemy to robić. Skuteczność naszych działań jest taka, jak postępujemy we własnym świecie.

Człowiek jest istotą duchową. Istotę duchową Scjentologia określa mianem „thetan”.

Zdolności i możliwości istoty duchowej są znacznie większe, niż te, których faktycznie używa. Każdy z nas dysponuje ogromnym pokładem ukrytych możliwości. Są one przygniecione różnorodnymi barierami i przeszkodami natury psychicznej. Nie znamy tych przeszkód i nie jesteśmy ich świadomi. Jesteśmy jednak w stanie zlokalizować je i pozbyć się ich. Możemy tego dokonać za pomocą treningowych metod scjentologicznych (ang. processing).
Techniki scjentologiczne sprawiają, że przyglądamy się naszemu światu, sami dla siebie identyfikujemy i lokalizujemy w nim różnorakie niepokoje pochodzące z przeszłości.
Można powiedzieć, że na nasze psychiczne bariery złożyły się wszystkie chwile naszego bólu, nieświadomości, poczucia straty oraz inne przykre emocje, których dotychczas doświadczyliśmy. Za pomocą naszej metody będziemy w stanie zlokalizować źródło tych barier i uwolnić się od nich.

Przy użyciu naszej metody będziemy mogli rozwiązać nasze problemy: będą to trudności, które stoją na naszej życiowej drodze do sukcesu,sposoby rozwiązywania kłopotów, imitowanie i kreowanie naszej przyszłości, ustanawianie i obieranie naszych celów, postulowanie cykli działania i doprowadzanie ich do końca.

Auditing jest działaniem, które zachodzi pomiędzy audytorem (osobą wyszkolona w technikach scjentologicznych i dianetycznych) i osobą, która chce dokonać zmiany w sobie – nazwijmy ją klientem.

Podczas sesji auditingu audytor spędza pewien czas z klientem w cichym i nie narażonym na zakłócenia pomieszczeniu.
Czas sesji auditingu jest bardzo różny i zależny jest od wielu czynników.

Zasada jest taka by sesja zakończyła się w dobrym momencie a stan klienta był jako minimum lepszy niz na początku.

Najczęściej kończy, się wtedy gdy klient ma olśnienie, nowe zrozumienie w rodzaju:

– „O! teraz zrozumiałem dlaczego…;
– „O Boże! wiem skąd to wszystko… i wiem co należy robić.

Scjentologia i Dianetyka pracuje w taki sposób, że klienci osiągają swoje własne olśnienia i zrozumienia.