Affinity

AFFINITY (ang. AFFINITY): stopień w jakim dana osoba lubi drugą. Jest to zarówno uczucie miłości, sympatii, jak również brak tych uczuć. Jest to również dystans między tobą a drugim człowiekiem. Dystans, który jesteś w stanie tolerować lub akceptować.

Affinity to również chęć dzielenia własnej przestrzeni z obszarem kogoś innego. Pragnienie posiadania innej osoby we własnym obszarze. Jeżeli natomiast kogoś nie lubisz, nie jesteś w stanie go tolerować, to nie życzysz sobie, aby wtargnął w twoją przestrzeń. Tak więc affinity reprezentuje skalę naszych postaw, naszego ustosunkowania i emocji. Powinowactwo, pokrewieństwo, miłość, sympatia lub jej brak.

Please follow and like us: