Bank

termin kolokwialny dla umysłu reaktywnego. (Celem technik Scjentologii jest pozbycie się umysłu reaktywnego jako, że jest on jedynie obciążeniem dla człowieka. Człowiek nie ma żadnego pożytku z umysłu reaktywnego i funkcjonuje znacznie lepiej bez banku).

Please follow and like us: