Dianetyka

DIANETYKA (ang. DIANETICS): wysoko-zaawansowana nauka o działaniu umysłu ludzkiego. Nazwa pochodzi od greckiego dia ‘przez, poprzez’ oraz noos ‘umysł’, a więc oznacza ona tyle co ‘poprzez umysł’ lub ‘poprzez myśl’.

Please follow and like us: