Kontrola

(ang. CONTROL): 1.kierować czymś, zarządzać; 2. sterować czymś, regulować czynność; 3. powodować, być przyczyną działania, postępowania.(PWN);
Kontrola: 1. Więcej prawdy jest w twierdzeniu, że kontrola to przewidywalna zmiana, niż  w tym, że kontrola to początek, zmiana i koniec, ponieważ początek i koniec są konieczne dla zaistnienia zmiany. 2. gdy mówimy kontrola, mamy na myśli chęć do rozpoczynania, kończenia i zmiany (czegoś) (Dn 55!, str. 100). 3. pozytywne postulowanie, które jest intencją (zamiarem) i wykonaniem tej intencji (Scn 0-8, str. 36). 4. umiejętność zaczynania, zmieniania i zatrzymywania rzeczy z własnego wyboru. (Dzięki procesingowi uzyskuje się umiejętność kontrolowania coraz to większej ilości rzeczy).

Please follow and like us: