Scjentologia

SCJENTOLOGIA (ang. SCIENTOLOGY): stosowana filozofia religijna zajmująca się zgłębianiem wiedzy, która dzięki zastosowaniu jej technologii może przyczynić się do osiągnięcia pożądanych zmian życiowych. (zaczerpnięte z łacińskiego słowa „Scio”, które oznacza „wiedzę w pełnym tego słowa znaczeniu” oraz z greckiego „Logos”, co oznacza „zgłębianie wiedzy, uczenie się, studiowanie”).

Please follow and like us: