Umysł reaktywny

UMYSŁ REAKTYWNY (ang. REACTIVE MIND): jest to część umysłu, która pracuje na bazie bodziec-reakcja (bodziec, który zadano powoduje określoną reakcję). Sfera ta nie podlega naszej woli. Stosuje siłę i wywiera nacisk panując nad naszą świadomością, celami, myślami, ciałem i działaniami. Umysł reaktywny nigdy nie przestaje działać. On jest zawsze aktywny. Obrazy z otoczenia, te z bardzo niskiego poziomu emocjonalnego, są rejestrowane przez ten umysł nawet w momentach utraty świadomości (nieświadomości).

Please follow and like us: