Czym charakteryzuje się dobry pracownik?

Potrafi on właściwie kontrolować urządzenia i narzędzia, którymi pracuje. Umie on też kontrolować linie komunikacyjne, z którymi jest bezpośrednio związany.

Czym charakteryzuje się zły pracownik?

Zły pracownik nie jest w stanie kontrolować wyposażenia, które zostało mu przydzielone. Albo nie umie kontrolować podległej mu części linii komunikacji.

Ludzie, którzy pragną kontrolować innych, ale sami nie chcą poddać się niczyjej kontroli, stwarzają kłopoty i wprowadzają w błąd.
Błąd ten tkwi w wyobrażeniu o tym, że istnieje „zła” kontrola.

Kontrolę można sprawować dobrze lub można nie sprawować jej wcale. Jeżeli człowiek świadomie coś kontroluje, znaczy to, że sprawuje kontrolę nad czymś lub nad kimś. Jeżeli coś lub kogoś kontroluje źle, to efekt jest taki, jakby w ogóle nie sprawował kontroli. Maszyna lub samochód, które obsługuje się lub prowadzi dobrze, są właściwie kontrolowane. Maszyna, którą źle się obsługuje po prostu nie jest kontrolowana.

Dlatego widzimy, że zła kontrola w istocie nie jest żadną kontrolą.

Ci, którzy mówią wam, że kontrola jest złą rzeczą, próbują wam udowodnić, że awarie samochodowe i awarie w zakładzie – są czymś dobrym.