Ludzie, których „źle kontrolowano”, to znaczy tacy, których po prostu szarpano, a nie kontrolowano wcale, zaczynają myśleć, że w kontroli jest coś złego. W istocie jednak ludzie ci nie wiedzą, co to takiego kontrola, ponieważ nigdy ich nie kontrolowano.
Aby lepiej to zrozumieć, trzeba znać jedną z podstawowych zasad Scjentologii, która odsłania anatomię kontroli. Zasada ta składa się z 3 podstawowych komponentów. Każdą kontrolę można podzielić na trzy oddzielne części.

Są to: POCZĄTEK, ZMIANA, ZAKOŃCZENIE działania.