Nie wystarczy, aby sam człowiek był w stanie kontrolować swoją pracę. Powinien także być w stanie tolerować chaos w tych ludziach, którzy pracują wokół niego, a nie umieją kontrolować swojej pracy. Albo powinien umieć tolerować silną i twardą kontrolę ze strony otoczenia.
Obłęd jest zaraźliwy.
Chaos jest zaraźliwy.
Czasami zdarzało się wam rozmawiać z człowiekiem, będącym w stanie zamętu?
I czy sami nie odczuwaliście tego zamętu?
Tak samo dzieje się w pracy: jeżeli pracujesz z wieloma dyletantami, to sam zaczynasz czuć się dyletantem. Nie wystarczy żyć w samotności. Pracować w samotności się nie da. Jesteśmy zmuszeni pracować wśród ludzi i z ludźmi. Uświadamiając to sobie, zrozumiemy także, że nasza umiejętność kontroli maszyn i narzędzi, którymi pracujemy, zawiera w sobie również umiejętność pomagania w kontroli tym, którzy z nami pracują.