Pracować czy nie pracować?
Oto jest pytanie.

W rozumieniu wielu ludzi odpowiedzią na to pytanie jest zmęczenie.

Człowiek po tym, jak długo pracował i wiele zniósł w swej pracy, zaczyna odczuwać, że nie ma już sił pracować dalej. Zmęczył się. Zmęczył się z powodu jednej tylko myśli, że przyjdzie mu robić niektóre rzeczy. Myśli o tym, jak podnieść swoją energię lub, opierając się na swej sile, przejść jeszcze kawałek dalej. W tym wypadku myśli on jednak niewłaściwie, ponieważ zmęczenie w niewielkim tylko stopniu zależy od energii, jeżeli w ogóle taka zależność istnieje.