Wprowadzone przez Stefan

Przyzwyczajenie lub nałóg to po prostu coś, czego człowiek nie może zakończyć.

Cykl działania wszechświata składa się z początku, przemiany i zakończenia. Jest to także anatomia kontroli. Prawie wszystko, co wiąże się […]

Praca nie spada nam z nieba. Nikt jej nam nie poda na talerzu. Pracę należy stwarzać.

Czy widzieliście kiedykolwiek człowieka będącego na emeryturze, który by nie tęsknił za swoim miejscem pracy? Prawo do osiągnięcia wieku emerytalnego […]