FAQ

Gdzie można zapoznać się systemem?

Organizacja jest zbudowana z niezależnych zespołów pozostających z sobą w luźnym kontakcie. Jeżeli jesteś zainteresowany wystarczy, że skontaktujesz się z najbliższą grupą, gdzie możesz umówić się na spotkanie i w sposób niezobowiązujący porozmawiać. 

W organizacji są wyszkoleni audytorzy, którzy gotowi są podzielić się z Tobą swoją wiedzą oraz udzielić pomocy.

Czym jest Organizacja?

Organizacja Ron”s Org została założona w październiku 1984 przez Billa Robertsona w Frankfurcie (nad Menem) w Niemczech. W ten sposób nastąpiło widoczne oddzielenie od oficjalnej organizacji Kościoła Scientologicznego. Celem organizacji Ron”s Org Ron jest stosować filozofię i technologię L. Ron Hubbarda w wolności i w jej oryginalnym znaczeniu i formie, tak jak Hubbard zamierzał to robić tzn.: stosować efektywną metodę w celu pomocy jednostce by mogła poprawić u ulepszyć swoje życie.

Popieramy również ścieżkę złotego środka i nie uważamy tej filozofii za jedyna możliwą drogę do szczęścia.

Dlatego współpracujemy, wspieramy i korzystamy ze wszystkich systemów i nauk, które pozwalają człowiekowi odkrywać drogę do samego siebie by żyć w zgodzie ze sobą w harmonii z ludźmi i światem.

Ron”S Org powstało po części z osób, które wcześniej były członkami Kościoła Scientoogicznego ale porzuciły go, ponieważ chciały wyłącznie trzymać się oryginalnej filozofii L.R.Hubbarda, albo odeszli wtedy kiedy zobaczyli, że zastosowana filozofia nie jest używana w konstruktywny sposób. Inni natomiast są osobami, które zetknęły i nauczyły się o filozofii w Ron”s Org pierwszy raz w sposób autentyczny i bez presji.

Naszym celem jest stosować technologię L. Ron Hubbard w wolności, ponieważ rozumiemy to, pomagamy innym ludziom znaleźć ich własną drogę do samych siebie.

Nie poddajemy nikogo “autorytatywnemu nauczaniu” zamiast tego, każdy jest zachęcany by odkrywać to, co jest prawdziwe dla niego samego.

Czy muszę należeć do organizacji?

Nie – Jesteś indywidualnością i Twoje potrzeby są brane pod uwagę. 

Jest wiele dróg by otrzymywać i uczyć się Scjentologii; możesz przeczytać książkę, możesz wziąć udział w kursie lub wykupić sesje auditingu. Oczywiście możesz pracować w grupie ale jest to Twój wybór. Nie ma w tym względzie żadnych oczekiwań czy żądań byś stał się częścią organizacji by otrzymywać szkolenie i auditing.

Celem jest by stać się Wolnym i być Przyczyną. 
Wszystkie działania są temu podporządkowane. 
Dla osób zainteresowanych technologią oferujemy kursy i szkolenia oparte o najlepsze osiągnięcia systemu.

Jaka jest struktura?

Organizacje Ron’s Org są zorganizowane w luźnej sieci. Są to różne grupy w różnych miastach i krajach, które oferują auditing i szkolenia.
Grupy te są w kontakcie ze sobą, ale zachowują pełną autonomię. Wzajemnie pomagają sobie i wymieniają informacje o swojej pracy i projektach. 
Do koordynowania komunikacji między organizacjami powołany jest Komitet Organizacyjny.
Raz na rok jest organizowana konwencja, gdzie wolni Scjentolodzy z całego świata spotykają się.

Jaki jest cel?

Jest to stopniowy powrót osoby do bycia w pełni Istotą Duchową ze wszystkimi jej oryginalnymi zdolnościami.

W trakcie powrotu odkrywamy, że każda istota na początku ma dużo zdolności, możliwości i celów, które zaginęły w trakcie jej historii.
Jednakże, nadal istnieją i mogą zostać przywrócone – tak jak w buddyzmie wierzy się, że każdy nosi naturę Buddy a w chrześcijaństwie, że każdy posiada pierwiastek Boży.

Poprzez Scjentologię człowiek może znaleźć sposób by powrócić do swojej natury i siły. 
Żyć w zgodzie z Nią i otaczającym Życiem.
Oraz stać się prawdziwie Ludzką Istotą.

Ile to kosztuje?

Każda lokalna organizacja stosuje w tym zakresie swoje zasady. 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, można otrzymywać auditing od profesjonalnego audytora, a także przez ko-audytowanie, gdzie dwoje partnerów udziela go sobie wzajemnie po otrzymaniu niezbędnego przeszkolenia w tym zakresie.

Pieniądze są wygodnym ale nie jedynym środkiem wymiany…

Jak działa ta metoda?

Aby osiągnąć efektywną poprawę sytuacji człowieka L. Ron Hubbard opracował metodę, która zawiera pewną kolejność i dotyczy większości zagadnień związanych z rozwojem człowieka. 
Nazywamy tą metodę Mostem. 
Most jest zbudowany z wielu następujących po sobie poziomów umiejętności, pracując z którymi – kolejno przechodzimy do następnych. 
Na przykład jedną z pierwszych jest umiejętność komunikacji z kimkolwiek na jakikolwiek temat. Osiągnięcie tych zdolności i umiejętności jest jasno opisane w tzw. diagramie Mostu. 
Aby stać się zdolniejszym – przechodzimy treningi. 
Celem treningu jest lepsze zrozumienie życia i jego mechanizmów, dzięki czemu lepiej wiemy jak kierować nimi oraz rozumiemy, dlaczego ludzie działają w ten a nie inny sposób. 
Jest to właściwe, by osiągnąć równowagę między auditingiem i treningiem. Daje to zwiększenie umiejętności oraz odpowiedzialności za siebie jak i środowisko. Wraz ze wzrostem wiedzy wzrasta odpowiedzialność. 
Kolejną możliwością jest ko-auditing. Oznacza to, że dwie osoby studiują razem oraz uczą się auditingu. Para taka może się wzajemnie audytować. 
Jest to bardzo efektywny i również tani sposób by partnerzy razem uczyli się i wspierali się w szybkim doskonaleniu.

Czym jest auditing?

Auditing jest działaniem, które zachodzi pomiędzy audytorem (osobą wyszkolona w technikach scjentologicznych i dianetycznych) i osobą, która chce dokonać zmiany w sobie – nazwijmy ją klientem. 
Podczas sesji auditingu audytor spędza pewien czas z klientem w cichym i nie narażonym na zakłócenia pomieszczeniu. 
Czas sesji auditingu jest bardzo różny i zależny jest od wielu czynników. 
Zasada jest taka by sesja zakończyła się w dobrym momencie a stan klienta był jako minimum lepszy niz na początku. 

Najczęściej kończy, się wtedy gdy klient ma olśnienie, nowe zrozumienie w rodzaju: 

– “O! teraz zrozumiałem dlaczego…; 
– “O Boże! wiem skąd to wszystko… i wiem co należy robić. 

Scjentologia i Dianetyka pracuje w taki sposób, że klienci osiągają swoje własne olśnienia i zrozumienia.

Cel auditingu

Stosując Scjentologię przyjmujemy, że:

  • Człowiek z natury jest dobry
  • Chce on ulepszyć swoje pomyślne przeżycie, które obejmuje pragnienie przeżycia jego samego, jego rodziny, przyjaciół, ludzkość, świat roslinny i zwierzęcy, materię, energię, czas, przestrzeń, swoję duchowość, Boga.
  • Chce on przezwyciężyć to, co hamuje jego przeżycie.

Cele auditingu:

  • Lepsze zaznajomienie osoby z jej zdolnościami i ulepszenie ich.
  • Usunięcie lub zmniejszenie tych rzeczy (angram, postulaty, itp) w umyśle, które hamują osobę w jej działaniach lub czynią ją osobą chorą i nieszczęśliwą.

Krótko mówiąc, intencją auditingu jest udzielenie pomocy w lepszym zrozumieniu swojego życia i zarządzaniu nim z coraz większym sukcesem na wszystkich plaszczyznach . 

Cel auditingu to zwiększenie samo-determinacji osoby i jej Wolności.

Kto może udzielać auditingu?

Aby udzielać auditingu, trzeba przejść specjalistyczne szkolenia i treningi, które obejmują zarówno teorię jak praktyczne umiejętności. 

Wiele poziomów umiejętności jaką mogą osiągnąć audytorzy a tym samym i sposobów w jaki mogą udzielać pomocy dla zainteresowanych. Wytrenowany audytor jest osobą, która jest w stanie asystować innym w przejściu przez obszary problemów w ich życiu, co do których chcą uzyskać więcej wiedzy i zrozumienia. 

Podstawowe umiejętności i wiedzę o tym jak audytować można zdobyć czytając książkę Dianetyka oraz uczestnicząc w kursie o tej samej nazwie. 

To będzie pierwszy krok do zmiany w sobie i prawdziwej pomocy innym.

E-Metr

e-metrDo odkrycia obszarów zawierających ładunek używamy e-metr jako narzędzia w auditingu. 
E-metr (elektro-psychometr) jest wysoce dokładnym mierniczym instrumentem, który może rejestrować zmianę w elektromagnetycznym polu, które jest dookoła osoby i w niej. Te zmiany wywołane są przez myśli i obrazy w umyśle, a szczególnie przez te, które zawierają ładunek. 
E-metr pokazuje reakcję jaka powstaje w wyniku dotknięcia przez zadanie pytania naładowanego tematu. Dzięki temu audytor wie, że ten temat jest rzeczywiście naładowany i powinien zostać poddany auditingowi.
E-metr jest niezastąpionym narzędziem.

Jak definiujemy Duszę?

Dusza to Ty sam.
To nie twoje ciało, nie twój mózg albo twój umysł. Ty kierujesz sobą i najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to powrócić do swojego naturalnego stanu.
Scjentologia jest drogą, która może Ci w tym pomóc.

Jaka jest rola Boga?

To pytanie jest pozostawione otwarte, ponieważ każda osoba inaczej pojmuje Boga.
Scjentologia jest międzywyznaniowa, co oznacza, że każda osoba bez znaczenia na prezentowany światopogląd może zastosować scjentologię, by dokonać poprawy siebie samego. 
Nie uważamy, że Scjentologia jest religią, ale raczej filozofią poznania, która umożliwia człowiekowi znaleźć odpowiedzi na pytania wchodzące w zakres religii takie jak: 
  • Skąd przychodzę,
  • Dokąd idę,
  • Jaki jest mój cel życia. itp. 

Pracując z sobą odkrywamy coraz więcej prawd o nas samych i świecie. 
Dostrzegamy nowe zasady i powiązania. 
Widzimy, że nie jesteśmy sami…

Asysta

ASYSTA: – każde działanie mające na celu zmniejszenie dyskomfortu w czasie teraźniejszym.
–  proste, łatwe do wykonania procesy możliwe do zastosowania w stosunku do każdego człowieka w celu przyspieszenia procesu odzyskania równowagi psychicznej i zdrowia fizycznego po różnego rodzaju wypadkach, niegroźnych chorobach lub w stanach wzburzenia emocjonalnego. (Słownik techniczny dianetyki i scjentologii. L.Ron Hubbard.)

Engram

ENGRAM (ang. ENGRAM): obrazowy zapis w umyśle doświadczenia zawierającego ból, utratę przytomności, stan nieświadomości i rzeczywiste bądź wyimaginowane zagrożenie życia. Jest to zapis wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości i towarzyszył mu ból i stan nieświadomości. Doświadczenie to zostało ‘nagrane’ przez umysł reaktywny i w nim się znajduje. Obraz tego doświadczenia nazywamy engramem.

Thetan

Przez “thetan” rozumiemy samą osobę – Ja – nie ciało albo imię, fizyczny wszechświat, umysł albo coś jeszcze; Tego który jest świadomy bycia świadomym; to tożsamość, bycia osobą. To coś co zostało nazwane duszą, duchem albo Ja. Dla uniknięcia pomieszania z innymi systemami myśli, używamy słowa: “The Spiritual Being” – Istota Duchowa.

Umysł Reaktywny

(ang. REACTIVE MIND): jest to część umysłu, która pracuje na bazie bodziec-reakcja (bodziec, który powoduje określoną reakcję). Sfera ta nie podlega naszej woli. Stosuje siłę i wywiera nacisk panując nad naszą świadomością, celami, myślami, ciałem i działaniami.
Umysł reaktywny nigdy nie przestaje działać.
On jest zawsze aktywny.
Obrazy z otoczenia, te z bardzo niskiego poziomu emocjonalnego, są rejestrowane przez ten umysł nawet w momentach utraty świadomości (nieświadomości).

Nie znalazła się odpowiedz na Twoje pytanie?

Mamy klika dodatkowych możliwości

Potrzebujesz wsparcia?

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Check Forum

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nulla consequat massa quis enim?

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Vivamus elementum semper nisi?

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius lallus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.

Aenean imperdiet?

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.

Aenean imperdiet?

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim?

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.