W ciągu życia człowiek czasem
zapada na choroby lub rani się.

  • Ciało ludzkie narażone jest na choroby, urazy i wypadki

  • Asysty skierowane przyczyn występowania skłonności chorobowych

  • Umiejętność udzielania Asyst jest wprost nieodzowna dla każdego.

Ciało ludzkie narażone jest na choroby, urazy i wypadki, zarówno przypadkowe jak i zamierzone.

Na przestrzeni wieków, religie próbowały przynieść ulgę w cierpieniu fizycznym, stosując przeróżne metody od modlitwy do przykładania rąk.

Ich przypadkowa skuteczność dała początek wielu przesądom. Jednakże, niezależnie od używanej metody, powszechnie wierzono, że duch może oddziaływać na ciało.

Dzisiejsza medycyna w obliczu problemów poddaje ciało kuracjom. Całkowicie ignoruje się tu związek istoty duchowej z ciałem, a także skutki, jakie zależność ta może przynieść w późniejszym czasie. Bazując na swoich odkryciach, L.Ron Hubbard opracował, cały szereg działań dotyczących umysłowej i duchowej strony cielesnych problemów człowieka. Rozwój tych technik nadał kształt technologii nazywanej Asystami

Zakres, w jakim asysty mogą być stosowane jest właściwie nieograniczony.
Są zawsze w stanie pomóc, często przynosząc zadziwiające wyniki. Dziesiątki rodzajów asyst są dziś stosowane w wielu przypadkach.

W tym kursie opisane są niektóre z najpowszechniej stosowanych.
Rany, operacje, porody, poważne choroby, okresy silnego napięcia emocjonalnego zasługują na rozwiązanie poprzez profesjonalne asysty.

To stany duchowe człowieka powodują skłonności (stwarzają podatność) do urazów i chorób.
To osoba sama decyduje o zaistnieniu urazów i chorób jako wyrazu stanu duchowego danej chwili. Przedłużają się one, kiedy nie zdołano rozwiązać wszystkich duchowych czynników z nimi związanych.

Asysty skierowane są więc do przyczyn występowania skłonności, zapadania czy przedłużania się stanów chorobowych i urazów.

Z pewnością dla osoby, która się zraniła lub, która jest chora, dla kobiety, która właśnie urodziła, dla osoby która przeżyła ciężki szok emocjonalny, życie nie jest łatwe.

Nie ma jednak żadnego powodu, dla którego ktoś miałby dalej żyć w stanie złego samopoczucia, zwłaszcza gdy ciągnie się on przez tygodnie, miesiące czy lata i kiedy mógłby otrzymać asystę i wrócić do zdrowia w ciągu kilku godzin, dni czy tygodni.

Celem asysty nie jest wyleczenie. Z pewnością nie jest ona kuracją.

Celem jej jest asystowanie jednostce w wyleczeniu siebie samego lub wyleczenie za pośrednictwem innej osoby poprzez usunięcie przyczyny, która to spowodowała.

Asista wpływa również na zmniejszenie predyspozycje do późniejszego ranienia się lub pozostawania w sytuacji trudnej do zniesienia.

Wychodzi to zupełnie poza obszar uzdrowienia, rozumiany przez lekarzy i na podstawie rzeczywistych wyników, jest też bardzo dalekie od możliwości psychologii, psychiatrii i „kuracji umysłowych” praktykowanych na tym polu.

Krótko mówiąc, asysta wchodzi ściśle i całkowicie w obszar duchowy.

Umiejętność udzielania Asyst jest wprost nieodzowna dla każdego.

Dla kogo jest ten kurs ?

Ten kurs jest zdecydowanie przeznaczony dla każdego.
Każdy z nas powinien być wyposażony w narzędzia i środki by móc pomóc sobie i swoim bliskim.

Kurs trwa ok 15-20 godzin

Asity na co dzień ?

Kilka prostych asist, z które można wykorzystać w codziennie

Chcesz dowiedzieć się więcej – Napisz do nas!!!