• Filozofia

Dianetyka – nazwa pochodzi od greckiego dia ‘przez, poprzez’ oraz noos ‘umysł’, a więc oznacza ona tyle co “poprzez umysł” lub “poprzez myśl”.

Scjentologia – jest pochodzenia łacińskiego – scio, które oznacza “wiedzę w pełnym tego słowa znaczeniu” oraz z greckiego “Logos” , co oznacza “zgłębianie wiedzy, uczenie się, studiowanie”. Scjentologia jest filozofią stosowaną.

Filozofia jest tym, co pomaga ci pokonać najtrudniejsze przeszkody życia.

Filozofia z definicji oznacza dążenie do wiedzy. Filozofia to wiedza na temat przyczyn i praw wszystkich rzeczy. Filozofia stosowana to taka, która ma do czynienia z działaniem i akcją. Taka, która ma zastosowanie w życiu. Filozofia stosowana nie jest wiedzą wyłącznie teoretyczną, ale taką, która stosując teorię, pomaga nam zmienić nasze życie na lepsze

Chyba każdy zadaje takie pytania:

Jaka jest istota człowieka?
Co go motywuje?
Co powoduje, że jest on ludzki, a co sprawia, że staje się nieludzki?
Co stanowi o jego indywidualności?
Czy człowiek jest tylko sumą swoich doświadczeń?
Czy świadome istnienie jest tylko iluzją?
Czy każdy impuls ostatecznie oparty jest na doświadczeniu?

Założenie, że duchowa część człowieka pochodzi z jego fizyczności i jest od niej uzależniona spowodowało wiele zamieszania i nie było ostatecznie potwierdzone.

Oczywiście cechy, które tworzą osobę i jego indywidualność pochodzą ze źródła, którego nie możemy spostrzec w fizyczny sposób; nie możemy widzieć, powąchać albo jego czuć.
Można to nazwać jakkolwiek: duch, duchowa istota, dusza, psychika, indywidualność albo jeszcze inaczej – wszystko to są nazwy lub synonimy zjawiska, którego natura może być nazwana jako „JA”

Przez doświadczenia albo edukację to „JA” może zostać wzmocnione, osłabione albo nawet pozornie znika – ale zawsze jest. Ta zagadkowość duszy zawsze była inspiracją dla poetów i mistyków, ale również może zostać spostrzeżona przez każdą wrażliwą istotę.

W Scjentologii uważamy człowieka za duchową istotę, nie jako ciało albo umysł.

Duchową istotę – nazywamy „thetan” – posiada ona ciało i używa go jako sposobu, by funkcjonować w fizycznym wszechświecie.

Człowiek jest indywidualnym duchowym Bytem wraz z specjalnymi zdolnościami, zależy on od zewnętrznych wpływów i często w znacznym stopniu jest tworzony przez swoje doświadczenia.

Człowiek jako całość jest połączeniem wszystkich tych czynników, zmieszanych z sobą, które tworzą jego indywidualność.

Wszystkie najbardziej twórcze systemy czy precyzyjne komputery potrafiące przekalkulować ludzkie zachowania pozostaną całkowicie bezradne i niezdolne do dokonywania aktów twórczych bez inteligentnego myślenia o sobie jako istocie „JA”

Nigdy nie będzie maszyny albo systemu, który może dokonywać takiej samokontroli jak inteligentna istota duchowa. I tylko duchowa istota ma możność troszczyć się o ŻYWE relacje w stosunku do osób i rzeczy.

Podczas ostatnich dekad zmieniało się podejście naukowców do fenomenu duchowej ludzkiej istoty. Doktorzy medycyny tacy jak Raymond Moody i Elisabeth Kübler – Ross udowodnili na podstawie swoich badań przeprowadzonych z ludźmi znajdującymi się blisko śmierci, że człowiek zdecydowanie jest duchowym bytem, mogącym uświadamiać i gromadzić wszystkie doświadczenia.

Na tysiącach osób było jasno pokazane, że po opuszczeniu swoich ciał doświadczyli oni siebie samych jako duchowych istot jak również odnaleźli swoje zdolności, by ku naszemu pełnemu zaskoczeniu powiedzieć: Komunikacja była w pełni wolna i nie związana prawami przestrzeni i czasu, telepatyczne zdolności zostały bardzo uwydatnione. Osoby te mogłyby dokładnie opowiedzieć wszystkie okoliczności ich stanu bliskiego śmierci.
Ten ostatni fakt obala postulat wielu doktorów medycyny, że doświadczenia bliskie śmierci są zwykłymi halucynacjami, spowodowanymi przez brak tlenu w mózgu.

Człowiek nie jest tylko sumą swoich genów, nie jest również ciałem czy zwykłym skutkiem socjalizacji. Wszystkie te rzeczy odgrywają ogromną rolę w życiu, ale główna rola jest zagrana przez Ciebie: „JA” jako indywidualny byt.

Chociaż nie zawsze wydaje się to oczywiste, to każdy odczuwa wewnętrzne pragnienie, by odkryć, kim on właściwie jest.

Czym jest jego prawdziwa Istota.

I jest to cecha każdego człowieka:

Chce doświadczać, uczyć się na podstawie swoich działań i ulepszać jakość swojego istnienia.