Odnośnie tematu pieniędzy każdy z nas przeżywa nadzieje, niepokoje, podniecenie, rozczarowanie …

Jedni wierzą, że “od pieniędzy pochodzi wszelkie zło”, “Pieniądze nie są duchowe” inni, że ich nigdy nie bywa za dużo …

Zmień swoje wnętrze a zmieni się jego obicie w zewnętrznym świecie.

Posiadanie Pieniędzy

Prawie każdy chce posiadać dużą ilość pieniędzy.
Przynajmniej tak dużą by wystarczyła na realizację życiowych celów, przyjemności na spokojne szczęśliwe życie i została jeszcze reszta.

pieniadzepWłaśnie do tego stanu odnosi się scjentologiczny termin “posiadanie”.

“Posiadanie” to proste słowo, które opisuje uczucie, odczucie, które ma człowiek w stosunku do tego, że może on coś posiadać. 

I tak na przykład: posiadanie samochodu zakłada, że człowiek może z łatwością używać samochód, który posiada.
Może kierować nim, obsługiwać go lub nie. Zajmować się jego serwisowaniem i remontem w zależności od tego czy uzna, że jest to potrzebne. Samochód nie będzie go zbytnio niepokoić.

O takim człowieku możemy powiedzieć, że poziom jego posiadania samochodu jest dostatecznie wysoki.

Ludzi często doświadczają problemów związanych z zdolnością posiadania rzeczy. Obserwujemy to u ludzi, którzy są owładnięcie pragnieniem posiadania jakiś rzeczy. Biorąc to pod uwagę jak i stan, w jakim stanie znajduje się nowoczesne społeczeństwo u wielu ludzi pojawiają się trudności z odczuciem posiadania pieniędzmi i ma to też związek z za wysokimi podatkami, inflacją i nadużyciami władzy ze strony rządu. W rezultacie tego pieniądze stają się w pewnym stopniu rzadkimi i powstaje odczucie, że powinniśmy mieć ich więcej, aż przyjmuje charakter natrętnej idei. 

Człowiek, u którego odczucie posiadania pieniędzy znajduje się w dobrej formie może otrzymywać pieniądze lub nie brać ich według własnego życzenia. U takiego człowieka nie pojawi się wewnętrzne nastawienie by koniecznie “mieć ich możliwie jak najwięcej” a zgodnie z tym, ta myśl nie będzie w żadnym stopniu zajmować jego świadomość. 

W Scjentologii istnieje wiele metod wspomagających powiększenie zdolności człowieka do posiadania pieniędzy. 

A oto jedna z nich by trochę więcej zorientować się w tym zagadnieniu trzeba coś niecoś zrozumieć o koncepcji potoku. 

kranPod pojęciem potoku rozumie się rozwój lub ruch czegokolwiek od jednego punktu do drugiego. Woda z węża ogrodowego wypływa z niego na trawnik. Kiedy ktoś rzuca piłkę to widzimy potok jako ruchu piłki, wypływający od człowieka, który rzuca piłkę do człowieka, który ją przyjmuje. Potoki mogą mieć różne kierunki – przede wszystkim kierunki wpływania i wypływania. Jeżeli rzucasz komukolwiek piłkę to u ciebie zachodzi “wypływ” potoku piłki. 

Ten potok wypływa od ciebie. Jeżeli ktoś rzuca piłkę do ciebie to w tym wypadku piłka znajduje się we “wpływającym” potoku. Teraz potok wpływa do ciebie. Kierunek ruchu potoku zależy od punktu widzenia z którego obserwuje się ten potok.

Jeżeli człowiek wydaje pieniądze, to jest to wypływający potok. Jeżeli płaci podatki, kupuje artykuły w sklepie, robi dobroczynne składki – wszystko to, to wypływający potok pieniędzy. Jeżeli mu płacą , jeżeli otrzymuje spadek, jeżeli odzyskuje je od swojego dłużnika, to wszystko to wpływający potok pieniędzy. 

Ludzie mogą zbytnio “zakręcić się”, nadmiernie fiksować swoją uwagę na odbiorze pieniędzy. Kiedy taki stan staje się natrętnym i nie dającym się sterować ludzie zaczynają myśleć i stresować się wpływającym potokiem pieniędzy, to w tym wypadku, ich stan umysłu nie pozwala im według własnej woli przyjmować lub nie przyjmować pieniędzy. Krótko mówiąc, ich zdolność posiadania pieniędzy nie znajduje się w dobrej formie. Znajdują się na niskim poziomie.

Rzucanie Pieniędzmi

Jest ćwiczenie, które opiera się na powyższych zasadach i które możesz wykonać w celu poprawienia zdolności do posiadania pieniędzmi.
Jest bardzo proste do wykonania. Do niego trzeba wziąć pewna ilość pieniędzy, banknotów rożnych nominałów, złożyć je razem i rzucić od siebie. 

Idea polega na tym, byś nauczył się rzucać pieniądze od siebie.
Rób to znowu i znowu. Po prostu zbieraj je z podłogi i rzucaj je od siebie. Podczas wykonywania tego ćwiczenia możesz osiągnąć widoczne polepszenie zdolności do posiadania pieniędzy. Przy realizacji tego ćwiczenia mogą powstać różnorodne fizyczne reakcje ale nie przestawaj go wykonywać.
Wyrzucanie pieniędzy człowiek robi nadzwyczaj rzadko. 

Kontynuuj to ćwiczenie póki nie uzyskasz pozytywnego rezultatu.
To ćwiczenie można wykonywać w czasie od kilku minut aż do kilku godzin i powtarzać je w wielokrotnych cyklach.
Niezależnie od tego ile czasu ono zajmie należy je kontynuować aż do osiągnięcia optymalnych rezultatów. 

Po jego wykonaniu mogą pojawić się bardzo nieoczekiwane i niespodziewane rezultaty. Jeżeli to ćwiczenie jest prawdziwie przepracowane, to gwałtownie zwiększa się zdolność do posiadania pieniędzy. Pojawia się możliwość by większym stopniu znajdować się w pierwotnej przyczynie swojej zdolności do przyjmowania lub odrzucania pieniędzy, a to odpowiednio, powiększa twoją zdolność otrzymywania pieniędzy (znajdowania się we wpływającym potoku) z większą łatwością. 

Zrób to ćwiczenie a przekonasz się samych o jego użyteczności!

PS. Proszę podziel się rezultatami jakie będziesz miał po jego wykonaniu i napisz o nich.

Chcesz dowiedzieć się więcej – Zapisz się na kurs