• Umysł Reaktywny

Umysł Reaktywny

Analityczny umysł umożliwia nam zarządzanie pamięcią i doświadczeniami w inteligentny sposób, co pozwala nam rozwiązywać codzienne problemy. Działania analitycznego umysłu i jego procesy są oparte na prawdziwych obserwacjach, które były zrobione wcześniej i to decyduje o tym co należy zrobić. Procesy analitycznego umysłu są również elastyczne i mogą być zmieniane.

Umysł Reaktywny działa inaczej.

Samo słowo “reaktywny” oznacza – ‘powtórne działanie, działanie jeszcze raz’. Jego działania są czystym zahamowaniem albo przymusem.

Człowiek może nosić w sobie sporo smutku, szoku, bólu i krzywd. Kiedy ta ilość nacisku i ciężaru, który osoba może podźwignąć jest przekracza określony poziom – analityczny umysł zostaje ograniczony w swoim działaniu. W tym właśnie miejscu reaktywny umysł wchodzi do gry.

W momencie, gdy to się wydarza umysł analityczny reaguje zmniejszeniem świadomości i wszystkich naszych percepcji – co ma fatalne skutki – doświadczane w tym czasie zdarzenie zapisywane jest w logiczny (w zrozumieniu umysłu reaktywnego) łańcuch podobnych wydarzeń. Jego zasadą działania jest prawo nazywane PRZEŻYCIEM w tym sensie, że chce ochronić osobę przez przyjęcie zasady, że podobne wydarzenia będą miały podobne konsekwencje. Oczywiście jest to tragiczna pomyłka.

Pan Kowalski nie jest jak jego ojciec, choć spogląda w podobny sposób i nie mamy żadnego powodu, by odepchnąć Pana Kowalskiego tylko dlatego, że wcześniej zostaliśmy uderzeni przez jego ojca. Ale reaktywny umysł próbuje uniknąć dalszego krzywdzenia i wydaje sygnał alarmowy w umyśle: Uwaga, to jest podobna sytuacja do tego kiedy.
Tylko, że nie ma żadnego ‘kiedy’ dla umysłu reaktywnego; są tylko podobieństwa do wcześniejszych sytuacji i momentów związanych z urazem, w których osoba doświadczyła fizycznego albo umysłowy bólu i jego przeżycie było w niebezpieczeństwie na tyle, by w większym lub mniejszym stopniu ograniczyć jego świadomość.

W ten sposób, wcześniejsze wydarzenia są restymulowane (reaktywowane) prze umysł reaktywny. Przykłady takich restymulacji mogą być następujące:

 • Pracownik jest wezwany do szefa: “Mam nadzieję nie będę znów zwolniony .” (Zagrożenie utraty pracy. Wezwanie przypomina mu wcześniejsze sytuacje gdy był zwalniany.)
 • Lekkie dotknięcie ręki dziecka, które często jest bite, wywołuje u niego reakcję. (Przypomina mu zagrożenie fizycznym bólem i wcześniejsze momenty bólu.)
 • Zapach substancji chemicznych używanych w praktyce dentystycznej powoduje chorobę u wielu ludzi. (Zagrożenie bólem, przypomnienie wcześniejszych wizyt u dentysty.)

Ponieważ istnieją wcześniejsze wydarzenia zawierające prawdziwy ból albo prawdziwą utratę (kogoś, czegoś), osoba otwiera się na restymulację przy zaistnieniu podobnego wydarzenia oraz na interpretację teraźniejszej sytuacji przez umysł reaktywny.

Inaczej mówiąc, kiedy aktualna sytuacja jest podobna do wydarzenia, które było prawdziwym zagrożeniem PRZEŻYCIA, władza umysłu analitycznego jest zmniejszona i umysł reaktywny narzuca pewny wzór zachowania. Im więcej podobieństw jest pomiędzy wydarzeniami z przeszłości i w obecnej chwili tym głębsza i silniejsza jest restymulacja.

REAKTYWNY UMYSŁ NIE JEST ZDOLNY DO ROZRÓŻNIANIA. ON MOŻE TYLKO POWTÓRNIE REAGOWAĆ NA MOMENTY UTRATY, BÓLU LUB NIEBEZPIECZEŃSTWA.

Ta władza podświadomości jest oparta na nieznanym i na bezczasowości.

Nie istnieje pojęcie czasu w umyśle reaktywnym;

Dla niego wszystko istnieje TERAZ.

W trakcie jakiegoś zranienia a szczególnie podczas głębszej nieświadomości, umysł reaktywny rejestruje wydarzenie w pełni, ze wszystkimi percepcjami takimi jak wypowiadane słowa, zapachy, uczucia itp. I jeżeli to, co wydarza się w chwili obecnej okaże się być podobnym tylko z kilkoma z zarejestrowanych w umyśle reaktywnym rzeczami, wydarzenie to jest reaktywowane. Powstaje wtedy sugestia, że groźba, utrata, zagrożenie itp. istnieje teraz.
Zapis ten dokonuje się nawet wtedy, gdy pacjenci znajdują w stanie anestezji. Wypowiadane słowa i komentarze zapisywane są w umyśle reaktywnym.
Na szczęście podejście lekarzy w tym względzie uległo dużej poprawie.

Lawrence West opisuje w swojej książce ” Zrozumieć Życie”” interesujący przypadek kobiety, która została poddana operacji. Kiedy była ona w stanie anestezji, chirurg zaczął operację słowami, “Och mój Boże, co za niesmaczną góra mięsa oni mi znów położyli!” Po operacji, poprawa zdrowia pacjentki została zahamowana przez napięcie, rozdrażnienie, temperaturę, zły apetyt i kłopoty trawienne. Siedem dni później, ona przypomniała sobie nagle (z nieznanych powodów) doznaną obrazę i poskarżyła się pielęgniarce. Ta dowiedziała się, że takie uwagi naprawdę zostały wypowiedziane przez lekarza. W ciągu następnych 12 godzin objawy zostały rozładowane i komplikacje ustąpiły.

Francuzki ginekolog i lekarz położnik, Frederic Leboyer zrewolucjonizował położnictwo swoim pomysłem “narodzin bez przemocy”. Narodziny powinny odbywać się w środowisku, które dostarcza tak mało bodźców dla dziecka jak to tylko możliwe – żadne jasne światło, żadna rozmowa podczas narodzin, itp. Jak to było udowodnione, ta forma narodzin zmniejsza powstawanie urazu narodzin dla dziecka.
Dzięki temu będzie ono rozwijało się o wiele zdrowiej .

To demonstruje władzę, którą ma nasza podświadomość – lub powiedzmy to lepiej – nasz umysł reaktywny – nad nami. Wszystkie niewytłumaczalne strachy, wszystkie przymusy, zahamowania i niechciane uczucia, pochodzą z umysłu reaktywnego. To jest również odpowiedź na istnienie psychosomatycznych chorób.

Sposoby w jaki traumatyczne wydarzenia oddziałują na osobę są różne i zależą od kilku czynników:

 1. Głębokość stanu nieświadomości. Podczas anestezji reaktywny umysł jest o wiele bardziej chłonny i podatny na sugestie niż w chwili szoku, małego zranienia, choroby, gorączki itp.
 2. Siła osoby. Osoba, która w swoich celach i działaniach życiowych pracuje aktywniej będzie mniej podatna na wpływ umysłu reaktywnego, ponieważ jej władza sprzeciwia się zawartościom swojego umysłu reaktywnego.
 3. Obecny Stan osoby. Osoba, która jest fizycznie zmęczona albo w inny sposób osłabiona będzie bardziej skłonna do ulegania negatywnym wpływom.
 4. Wcześniejsze podobne wydarzenia sumują się z późniejszymi wydarzeniami i cały czas zawierając reaktywny materiał powodują, że siła umysłu reaktywnego nieustannie powiększa się i pomnaża.

Ponadto, są czynniki w życiu, które mogą wzmocnić wpływ umysłu reaktywnego i ograniczyć twoją władzę wyboru:

Ponadto, są czynniki w życiu, które mogą wzmocnić wpływ umysłu reaktywnego i ograniczyć twoją władzę wyboru:

Tymi czynnikami są:

 1. Niebezpieczne otoczenie
 2. Małowartościowy sposób odżywiania z brakiem witamin i minerałów, jak również zaniedbywanie swojego ciała.
 3. Nadmierna konsumpcja alkoholu
 4. Narkotyki
 5. Nieodpowiednia fizyczna aktywność
 6. Ciągły kontakt z sytuacjami i rzeczami powodującymi depresję i niszczące działania
 7. Nadmierne oglądanie Telewizji
 8. Fizyczne choroby
 9. Nieustanne konflikty z przyjaciółmi, krewnymi i znajomymi
 10. Ogólnie bycie biernym w życiu
 11. Nie podążanie za własnymi celami
 12. Brak dobrych przyjaciół
 13. Negatywna, pesymistyczna filozofia życia

By zmniejszyć wpływ umysłu reaktywnego na swoje życie możesz zastosować proste uzdrawiające metody:

 1. Zmiana środowiska
 2. Dobre odżywianie z dostateczną ilością witamin i minerałów oraz ogólna troska o ciało
 3. Unikanie nadmiernej konsumpcji alkoholu
 4. Nie przyjmowanie narkotyków
 5. Regularne ćwiczenia fizyczne
 6. Unikanie rzeczy i sytuacji, które cię niepokoją
 7. Edukacja
 8. Leczenie fizycznych chorób tak szybko jak to tylko możliwe
 9. Rozwiązanie problemów z innymi ludźmi
 10. Poszukiwanie przyjemnej aktywności
 11. Ustanawianie i osiąganie swoich celów
 12. Troszczenie się o dobre relacje z przyjaciółmi i ludźmi, którzy są ważni dla ciebie
 13. Utrzymywanie pozytywnej filozofii życia

Możesz z tego co tu powiedziane wiele zrobić sam; w innych sprawach, będziesz potrzebował pomocy. Ważną rzeczą jest uświadomienie sobie, że są obszary w twoim życiu, które można poprawić i że Ty jako Istota Duchowa jesteś w stanie je zmienić.

W auditingu pracujemy nad rozładowywaniem traumatycznych wydarzeń zapisanych w pamięci umysłu reaktywnego, zmniejszając jego wpływ na twoje życie i powiększając twoją władzę wyboru.