• Umysł

Umysł

  • Czy pamiętasz swoje ostatnie wakacje?
  • Co tam widziałeś?
  • Jak czułeś się podczas wakacji?

Gdzie spojrzałeś kiedy myślałeś o tym? Prawdopodobnie skierowałeś uwagę na jakąś części przestrzeni wokół siebie i oglądnąłeś obraz swoich wakacji, prawda? Magazynem przechowującym twoją pamięć i twoje obrazy, twoje myśli i emocje jest twój umysł.

Umysł jest siecią obrazów, które zostały zrobione w czasie życia osoby i są przez nią utrzymywane. Umysł permanentnie gromadzi i zarządza tymi zapisami i używa ich, w celu wyciągnięcia wniosków dotyczące aktualnych problemów. Umysł łatwo można opisać korzystając z terminologii komputerowej. Widocznie to nie przypadek, że nowoczesne komputery mają podobną strukturę do czegoś czego używamy, ponieważ ich funkcje mają podobieństwa do naszych umysłów – ale umysł jest o wiele bardziej złożonym mechanizmem.

Dla każdego tematu i każdego rodzaju percepcji w umyśle są nieskończone pliki i przestrzeń przeznaczona na ich przechowywanie. Kierowca ma wyspecjalizowane “pliki” dla różnych percepcji jak: dźwięki samochodu, sytuacja na drodze, szybkość itp. Kiedy jedzie reaguje “automatycznie” niemniej jednak świadomie w zależności od zaistniałej sytuacji. Można powiedzieć, że kierowca kieruje samochodem z pomocą automatycznych reakcji, które są częścią umysłu. Wszystkie zdobyte dane jak pamięć i nauczone umiejętności znajdują się razem wraz z wnioskami osoby tej i są częścią jego umysłu. Na przykład: jeśli w przeszłości, wywnioskowałeś że kierowanie w ciemności jest ryzykowne to instynktownie będziesz jechał wolniej gdy zacznie zapadać noc.

Umysł ma jeszcze kilka części, które rozpatrzymy: