Tolerować Chaos

Nie wystarczy, aby sam człowiek był w stanie kontrolować swoją pracę.