Komunikacja

Komunikacja jest wzajemną wymianą myśli, słów i koncepcji między ludźmi.
Bez komunikacji nie dzieje się nic.
Za sprawą komunikacji dochodzimy do pewnych koncepcji i wniosków, co do których możemy zgadzać się z innymi ludźmi.
Tak, więc komunikacja daje ludziom wspólne poczucie prawdy i rzeczywistości.