Niniejsza książka jest owocem ponad dwudziestu lat doświadczenia, badań oraz treningu w dziedzinie osobistego rozwoju i samodoskonalenia. Materiał zawarty w tej książce jest prosty. Ma zastosowanie we wszystkich sferach życia. Jeżeli go zastosujemy, może mieć przełomowe znaczenie, a nawet dramatyczne skutki. Jest to wiedza tego rodzaju, której powinniśmy się uczyć już we wczesnym dzieciństwie. Każdy, kto pragnie sukcesu powinien znać i umieć zastosować jej fundamentalne zasady. To, co napisaliśmy w żaden sposób nie wyczerpuje zagadnienia, stanowi jednak dobry początek.

Uwaga

Pamiętaj: uwaga przyciąga uwagę.Skieruj uwagę na innych, a inni skierują uwagę na ciebie. Spróbuj. Przykład: sprzedawca, który myśli o prowizji, […]

Komunikacja

Komunikacja jest wzajemną wymianą myśli, słów i koncepcji między ludźmi.
Bez komunikacji nie dzieje się nic.
Za sprawą komunikacji dochodzimy do pewnych koncepcji i wniosków, co do których możemy zgadzać się z innymi ludźmi.
Tak, więc komunikacja daje ludziom wspólne poczucie prawdy i rzeczywistości.


Rzeczywistość

Teraz „R”,  jak rzeczywistość, wspólne odczuwanie pewnych prawd. Jest to stopień porozumienia lub zgody, który osiągają dwie osoby lub większa grupa osób. Coś jest prawdziwe i rzeczywiste, ponieważ jesteśmy zgodni, że takie jest. Jeżeli zgadzasz się z kimś w jakiejś kwestii, to możesz powiedzieć, że osiągnęliście rzeczywistość. Co wcale nie znaczy, że rzeczywistość, którą odczuwacie tak samo, jest prawdziwa. Przykład: większość ludzi zgadza się, co do tego, że Ziemia jest ciałem stałym, bryłą. Byliby zdziwieni, gdyby powiedzieć im, że Ziemia jest bryłą wklęsłą z wielkimi, okrągłymi otworami na obu biegunach. Jednak duża grupa ludzi wierzy, że tak właśnie jest. Ludzie ci absolutnie zgadzają się ze sobą, ale nie są zgodni z tymi, którzy uważają inaczej. Sam, więc widzisz, że kwestia prawdziwości jest sprawą względną: zależy od zgody na nią i niekoniecznie odpowiada prawdzie.

Affinity

Affinity można zdefiniować jako stopień, w jakim dana osoba lubi drugą.
Jest to zarówno uczucie miłości, sympatii, jak również brak tych uczuć.
Jest to również dystans między tobą a drugim człowiekiem. Dystans, który jesteś w stanie tolerować lub akceptować.
Czy byłeś kiedykolwiek w sytuacji, gdy podczas rozmowy twój rozmówca podszedł do ciebie zbyt blisko?
Mogło się również zdarzyć, że rozmawiałeś z kimś, kto znajdował się zbyt daleko od ciebie.
Ponieważ dystans był zbyt duży, więc podszedłeś do swojego rozmówcy, a on znowu się odsunął. Sytuacja ta była dowodem na affinity z twojej strony oraz brak affinity ze strony twojego rozmówcy.

TRÓJKĄT „ARK”

TRÓJKĄT „ARK” (AFFINITY, RZECZYWISTOŚĆ, KOMUNIKACJA)
ZROZUMIENIE RELACJI MIĘDZYLUDZKICH

Czym jest zrozumienie?
Zrozumienie składa się z następujących elementów:
Affinity, Rzeczywistości oraz Komunikacji.

Affinity, Rzeczywistość i Komunikacja zawierają w sobie podstawowe zasady leżące u podstaw relacji międzyludzkich.

Mówią nam o tym, jak dogadywać się z ludźmi, jak z nimi współżyć. Istnieje coś, co określamy mianem trójkąta ARK
(w wersji angielskiej: trójkąta ARC).
Rozumienie trójkąta ARK ma w naszym życiu ogromne znaczenie. Pomaga nam odnosić sukcesy.
Wiedza na temat tego trójkąta umożliwia nam porozumiewanie się i otwiera przed nami współpracę z innymi.
Bez tej wiedzy jesteśmy na straconej pozycji w rozumieniu otaczających nas ludzi.

Podstawy Sukcesu

Niniejsza książka jest owocem ponad dwudziestu lat doświadczenia, badań oraz treningu w dziedzinie osobistego rozwoju i samodoskonalenia. Materiał zawarty w tej książce jest prosty. Ma zastosowanie we wszystkich sferach życia. Jeżeli go zastosujemy, może mieć przełomowe znaczenie, a nawet dramatyczne skutki. Jest to wiedza tego rodzaju, której powinniśmy się uczyć już we wczesnym dzieciństwie. Każdy, kto pragnie sukcesu powinien znać i umieć zastosować jej fundamentalne zasady. To, co napisaliśmy w żaden sposób nie wyczerpuje zagadnienia, stanowi jednak dobry początek.