Komunikacja

Komunikacja jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Ona rozpuszcza wszystko.