Stabilna Dana

Funkcjonuje specjalna doktryna dotycząca do chaosu. Jest to Doktryna Stabilnej Danej.

Przyjrzyjmy się wielu skrawkom papieru, które fruwają w pokoju unoszone przeciągiem. Ich ruch będzie wyglądał na chaotyczny, dopóki nie złapiecie JEDNEGO skrawka i nie przyjmiecie go za główny, wokół którego kręcą się pozostałe skrawki papieru. Mówiąc inaczej, bezładny ruch można zrozumieć, przyjmując jeden element za nieruchomy.

W potoku ruchu drogowego wszystko będzie chaosem i bezładem, dopóki nie przyjmiecie jednego samochodu za nieruchomy w stosunku do innych. Następnie przyjrzycie się pozostałym pojazdom w ich relacji do tego pierwszego.

Operator centrali telefonicznej, przyjmuje jednorazowo dziesięć zgłoszeń. Problem chaosu rozwiązuje w taki sposób, że jedno ze zgłoszeń, słusznie lub nie, identyfikuje i załatwia jako pierwsze. Gdy tylko wybierze do obsługi jedno wezwanie jako pierwsze, tym samym redukuje chaos. W podobnej sytuacji znajdzie się kierujący działem w magazynie, któremu nagle złożono trzy naglące zamówienia. Aby rozpocząć cykl działania, które wprowadzi porządek, będzie musiał wyselekcjonować PIERWSZY cel swojej uwagi,

Dopóki w chaosie cząstek nie wybierzemy JEDNEJ danej, JEDNEGO czynnika, JEDNEGO przedmiotu, chaos będzie trwał. Wybrany i wykorzystany przedmiot staje się TRWAŁĄ lub STABILNĄ DANĄ dla przedmiotów pozostałych.