Lock, loku

LOCK – OSŁONA, PRZYKRYWKA, ZASŁONA (ang. LOCK): obraz w umyśle będący zapisem doświadczenia, które nie zawiera bólu lecz budzi niepokój w danej osobie. Siła tego doświadczenia zależy od engramu bolesnej emocji i engramu jakie zostały restymulowane (reaktywowane) przez to doświadczenie.