Jeżeli człowiek nie ma problemów, konkurentów i przeciw-celów, TO WYNAJDUJE JE SAM.