Tolerować Chaos

Nie wystarczy, aby sam człowiek był w stanie kontrolować swoją pracę.

Przyzwyczajenie lub nałóg to po prostu coś, czego człowiek nie może zakończyć.

Cykl działania wszechświata składa się z początku, przemiany i zakończenia. Jest to także anatomia kontroli. Prawie wszystko, co wiąże się […]

Gdy człowiek nie umie kontrolować jakiegoś mechanizmu

Gdy człowiek nie jest w stanie kontrolować rzeczy lub sprzeciwia się kontroli ze strony rzeczy, popada w kłopoty nie tylko z ludźmi, ale również z rzeczami.
Oprócz tego jest oczywistym, że ludzie doświadczający trudności z kontrolą, częściej chorują i ponoszą klęski w rozmaitych sytuacjach.

Gdy człowiek nie umie kontrolować jakiegoś mechanizmu, często bywa, że ten mechanizm odwraca wszystko do góry nogami i sam zaczyna kontrolować tego człowieka.
Na przykład, kierowca, który nie jest w stanie pozytywnie kontrolować swojego samochodu, koniec końcem z dużym prawdopodobieństwem znajdzie się sam pod kontrolą swojego pojazdu. I zamiast kierowcy prowadzącego samochód po ulicy, mamy przed sobą samochód, który wiezie po ulicy „kierowcę”. Prędzej czy później samochód, który nie jest poddany kontroli, znajdzie się razem z kierowcą w przydrożnym rowie.

Tajemnica Efektywnosci

Niezależnie od tego, jakich narzędzi używamy w pracy: maszyny o rozmiarach samochodu, komputera czy zwyczajnego długopisu, stajemy zawsze przed problemem kontroli naszego narzędzia. Każde narzędzie będzie bezużyteczne, jeśli nie będziemy w stanie go kontrolować. Jak tancerz, który musi kontrolować swoje ciało, tak samo robotnik w zakładzie lub fabryce powinien umieć kontrolować swoje ciało i maszyny wykorzystywane w jego pracy, a także, w pewnym stopniu, otaczający go świat.

 

Praca nie spada nam z nieba. Nikt jej nam nie poda na talerzu. Pracę należy stwarzać.

Czy widzieliście kiedykolwiek człowieka będącego na emeryturze, który by nie tęsknił za swoim miejscem pracy?

Prawo do osiągnięcia wieku emerytalnego koduje w nas przekonanie, że w takim to a takim wieku musimy przerwać pracę. Dlaczego jest ona aż tak popularna, skoro sami widzimy, że w większości przypadków przerwanie pracy oznacza przerwanie życia?
Posługując się językiem politycznym – człowiek dla swego psychicznego zdrowia znacznie bardziej potrzebuje prawa do pracy niż niezliczonych, iluzorycznych swobód.

A jednak wytrwale studzimy tych, którzy STWARZAJĄ nam okazję do pracy.

Niezależnie od tego, czy są to nasze dzieci, czy dorośli członkowie społeczeństwa. Jeśli żadna praca nam się nie trafia, to nie mamy nic do zrobienia.

Praca nie spada nam z nieba. Nikt jej nam nie poda na talerzu. Pracę należy stwarzać.